Porównanie kredytów hipotecznychSprawdź najtańszy kredyt hipoteczny przez internet

Kredyt hipoteczny jest z pewnością najbardziej mile widziany przez polskie społeczeństwu. Na rynku istnieje obecnie wiele ofert kredytów hipotecznych oraz wiele banków, które udzielają takich kredytów. Duża konkurencja na rynku wpływa na oferty. Każdego dnia mnóstwo klientów zastanawia się, gdzie może dostać kredyt na atrakcyjnych warunkach. Wybór odpowiedniej oferty jest dużym problemem. Zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi na rynku ofertami jest czasochłonne. Jednak na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość oszczędzenia cennego czasu. U nas znajdą Państwo najlepsze oferty kredytów hipotecznych na rynku! Wybrane są starannie spośród wszystkich dostępnych na rynku ofert banków. Znajdą Państwo oferty najtańsze, najbardziej wiarygodne, a także najbardziej przyjazne dla klientów, w bankach, które nie posiadają wygórowanych oczekiwań względem klientów. Nie musisz już przez wiele tygodni przeglądać ofert banków. Teraz wszystkie oferty mają Państwo w jednym miejscu. Więcej o kredytach hipotecznych.Poznaj najlepszą ofertę kredytu hipotecznego dla Twojej sytuacji finansowej


Kredyt hipoteczny krok po kroku

Krok 1: Wybór odpowiedniej oferty

Wybór odpowiedniej oferty

Obecnie prawie każdy działający w Polsce bank oferuje swoim klientom kredyt hipoteczny. Oferty dotyczące kredytów hipotecznych są jednak rozmaite. Warto o tym pamiętać, bo przecież kredyt hipoteczny to zobowiązanie najczęściej na wiele, wiele lat. Należy podjąć decyzję uważnie i starannie wybrać najlepszą ofertę. Jest to z pewnością kłopotliwe, zwłaszcza dla tych klientów, którzy nie interesują się tematyką finansów i bankowości. Banki pobierają marżę, prowizje, a także inne opłaty, jak chociażby wycenę nieruchomości, ubezpieczenie kredytu, a nawet koszty obsługi produktów dodatkowych. Banki często pobierają prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu.

Koszt spłaty kredytu oblicza się poprzez RRSO, czyli roczną rzeczywistą stopę procentowa. Pozwala ona na porównanie kosztów poszczególnych kredytów hipotecznych. Pozwala ocenić konkurencyjność poszczególnych ofert i wybrać najtańszą ofertę jaka jest obecnie dostępna na rynku. Należy jednak pamiętać, że całkowity koszt kredytu jest tym mniejszy, ile niższe jest oprocentowanie rzeczywiste.

Krok 2: Ubezpieczać kredyt czy nie?

Ubezpieczać kredyt czy nie?

Z kredytami hipotecznymi często powiązane są ubezpieczenia. Znaczna część banków oczekuje od klientów wykupienia ubezpieczenia, inne z kolei twierdzą, że wykupienie ubezpieczenia wpływa na obniżenie marży. Obowiązkowe jest z kolei ubezpieczenie pomostowe. Opłacane jest od czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nabywanej nieruchomości. Należy podkreślić, że nie można z niego zrezygnować. Banki stosują różne metody pobierania tego ubezpieczenia. Znaczna część banków na okres ubezpieczenia pomostowego podnosi marżę kredytu hipotecznego.

Warto dodać, że banki najchętniej udzielają kredytów tym klientom, którzy chcą kupić nieruchomość.  Ci, którzy nie chcą przeznaczyć własnych oszczędności na zakup nieruchomości i chcą kredytować się na zakup nieruchomości w całości muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci niskiego wkładu własnego. Ubezpieczenia takie pojawia się u tych osób, którzy nie posiadają wkłady własnego, a kredytem finansowany ma być zakup nieruchomości w całości. Znaczna część klientów stara się odciągnąć w czasie kredytowanie się i stara się zgromadzić jak największe środki własne.

Kredytobiorca zobowiązany jest do płacenia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz wysokich rat kredytowych. Jak można zauważyć raty kredytowe powiększone są wtedy o dodatkowe ubezpieczenie. Zazwyczaj wystarczy wpłacenie wkładu własnego w wysokości przynajmniej 20% wartości nieruchomości, aby uniknąć płacenia powyższego ubezpieczenia. Poniżej wysokości 20% wkładu własnego, banki narzucają obowiązek płacenia tego ubezpieczenia. Zazwyczaj wysokość ubezpieczenia wynosi od 3 do 4% w skali trzech lub pięciu lat.

Pewna część banków oferuje klientom możliwość ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Część z nich narzuca klientom obowiązek ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy zdarzeń losowych i ubezpieczenia od ognia. Zdarzenia te mogą wpłynąć na znaczące obniżenie wartości nieruchomości i pokrycia kosztów remontu z własnej kieszeni. Ubezpieczyciele współpracują z bankami. Klienci banków zaciągając zobowiązania kredytowe mogą dzięki temu liczyć na lepsze warunki ubezpieczenia.

Część banków narzuca swoim klientom obowiązek wykupienia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, a także polisy na życie, czy nawet ubezpieczenia od utraty pracy. Stanowią one oczywiście dodatkowe źródło dochodu banku. Tymczasem dla klientów stanowią źródło niepotrzebnych kosztów. Warto sprawdzić warunki kredytu i ubezpieczenia. Może się bowiem okazać, że dodatkowe ubezpieczenie oznacza znaczące obniżenie rat kredytowych poprzez obniżenie marży.

Krok 3: Czy warto korzystać z promocji?

Czy warto korzystać z promocji?

W Polsce od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania cross-selling. Jest to nic innego jak sprzedaż wiązana, zwana również sprzedażą pakietową. Występuje ona wtedy, gdy banki proponują kredytobiorcom np. niższą marżę w zamian za skorzystanie z innej usługi banku, np. skorzystanie z karty kredytowej.

Niewątpliwą zaletą cross-sellingu jest obniżenie kosztów po stronie klienta. Obniżenie rat kredytowych nawet o małą kwotę powoduje, że po całym okresie spłaty kredytu, kwota ta jest już zauważalna. Z pewnością jednak z taką opcją może wiązać się problem występowania różnego typu komplikacji. Większość klientów banków jest zdania, że nie rozumieją w 100% wszystkich zapisów umowy kredytowej. Wpływa to na pojawienie się wielu wątpliwości. Banki często proponują obniżenie marży za spełnienie dodatkowych warunków. Kredytobiorcy nie do końca są przekonani, czy skorzystanie z takiej promocji jest dla nich korzystne.

Kredytobiorcy lękają się głównie dodatkowych kosztów jakie ich czekają. Korzystanie z cross-sellingu oczywiście może okazać się kłopotliwe i niekorzystne, ale jeśli klient skorzysta z odpowiedniej oferty, może być pewien, że poniósłby wyższe kwoty gdyby skorzystał z tradycyjnej oferty banku. Możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy klient zaciąga kredyt hipoteczny. Bank oferuje obniżenie marży w zamian za otwarcie rachunku oszczędnościowego. Ma to wpłynąć na obniżenie raty o 10 zł. Koszt prowadzenia rachunku wynosi jednak 15 zł. Oznacza to, że w rzeczywistości klient płacić może więcej korzystając z promocji.

Krok 4: Niezbędna dokumentacja

Niezbędna dokumentacja

Następnym etapem ubiegania się o kredyt hipoteczny jest gromadzenie całej dokumentacji, w tym zaświadczeń. Lista tych dokumentów jest długa i jest tym dłuższa, im bardziej skomplikowana jest sytuacja finansowa i rodzinna kredytobiorcy. Należy mieć na uwadze, że różnice dotyczą także formy zatrudnienia wnioskodawcy. Kredytobiorca musi złożyć odpowiedni wniosek kredytowy i przedstawić dwa dokumenty tożsamości- dowód osobisty i drugi dokument, np. prawo jazdy. Banki nie narzucają na wnioskodawców jakie to mają być dokumenty. Ważnym dokumentem jest zaświadczenie o dochodach i formie zatrudnienia. Powinny być dostarczone na formularzu bankowym. Dokument ten ważny jest jedynie 30 dni od dnia wystawienia dokumentu. Kredytobiorcy muszą dostarczyć wyciąć z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy. Istotne znaczenie ma fakt, że banki oczekują dodatkowo dostarczenie PIT 37 z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie w Urzędzie Skarbowym. Zazwyczaj za rok poprzedni. Niektóre jednak za dwa lata. Część banków wymaga od swoich klientów dostarczenia także innych dokumentów- może to być między innymi zaświadczenia o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki za ostatnie kilka miesięcy. Niektóre banki wymagają dostarczenia od firmy zatrudniającej kredytobiorcę zaświadczenia o braku przeciwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony. Niektóre banki z kolei wymagają z kolei aneksu do umowy o pracę, który ma zawierać informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia za pracę. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mają łatwiejszy dostęp do kredytu hipotecznego. Trudniej mają osoby prowadzące swoje przedsiębiorstwa. Banki oczekują dostarczenia wielu dokumentów. Oczywiście najważniejszym dokumentem jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON. Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek zusowskich oraz składek w Urzędzie Skarbowym. Konieczne jest dostarczenie PIT 36, PIT B, PIT 36L za ostatni rok. Część banków wymaga dostarczenia tych dokumentów za ostatnie 2 lata wraz z pieczątką Urzędu Skarbowego lub nadaniem listu poleconego. Banki oczekują także wyciągu z rachunku bankowego za ostatni rok i wyciągów z księgi przychodów i rozchodów, ewentualnie rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy. Warto mieć na uwadze, że lista zaświadczeń i dokumentów uzależniona jest od polityki banku i wymagań jakie ma wobec klientów.

Należy pamiętać, że niezbędne są także dokumenty związane z nabywaną nieruchomością. Tutaj należy wymienić w przypadku rynku pierwotnego, konieczna jest umowa przedwstępna z deweloperem oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego. Dodatkowo odpis z KW nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Należy dostarczyć wypis z

KRS dewelopera. Banki oczekują również dostarczenia pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności oraz pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia nieruchomości do użytkowania. Dokumenty te klienci otrzymują od dewelopera.

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, poza umową przedwstępną musimy dostarczyć również odpis z KW, dokument potwierdzający prawo własności, a także szereg innych dokumentów, jak np. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami, operat szacunkowy, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nieruchomości.

Krok 5: Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa

Po zgromadzeniu i dostarczeniu w banku powyższych dokumentów musimy liczyć się z pewnym czasem niezbędnym do zweryfikowania naszej zdolności i rozpatrzenia wniosku kredytowego. Może to być kilka dni, ale czasami możemy czekać nawet kilka tygodni. Długość rozpatrywania wniosku zależy m.in. od sytuacji finansowej klientów oraz od sprawdzenia nieruchomości. Ważna jest zdolność kredytowa klienta. Określana jest nie tylko od osiąganych dochodów finansowych, ale także od posiadanych zobowiązań i wydatków, a nawet wieku kredytobiorcy. Liczy się tez przeszłość kredytowa. Wnioskodawca posiadający wysokie dochody, ale z nieciekawą przeszłością kredytową może liczyć się z otrzymaniem negatywnej decyzji kredytowej.

Wnioskodawcy mogą liczyć się z sytuacją kiedy bank udzieli im negatywnej decyzji kredytowej, gdyż zgodnie z obliczeniami analityka kredytowego, wysokość rat kredytu może stanowić problem dla kredytobiorcy i może przez to mieć problemy z regularnymi spłatami zobowiązania. Każdy bank ocenia aktualnie zdolność klientów według własnego uznania. To, że w jednym banku klient nie otrzymał kredytu, nie oznacza, że nie otrzyma go również w drugim.

Istotne jest, że do chwili uzyskania decyzji kredytowej, klienci mogą prowadzić rozmowy z bankiem na temat warunków kredytu. W okresie tym klienci muszą zgromadzić całą dokumentację i dopiąć wszystkie niezbędne formalności związane z umową kredytową.

Krok 6: Umowa kredytowa z bankiem

Umowa kredytowa z bankiem

Przepisy prawa obowiązującego w kraju mają w znacznym stopniu chronić kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami banków. Niestety przepisy prawa nie chronią przez lekkomyślnością. Klienci muszą dokładnie wczytywać się w umowy przed jej podpisaniem. Ustawa z 2011 r. określa jakie informacje muszą być zamieszczone w treści umowy kredytowej. Brak tych informacji może wpłynąć na to, że kredytobiorca nie będzie spłacał odsetek przez 4 lata.

Umowa kredytowa powinna być jasna i klarowna. Zapisy nie powinny być skonstruowane tak, że klienci ich nie rozumieją. Należy unikać odwołań do innych aktów prawnych oraz regulaminów banków. Tego typu zapisy spowodują, że bank może zmieniać swobodnie treść umowy kredytowej jaka nas obowiązuje. A co ważne, korekta wymaga przygotowania aneksu i zgody każdej strony.

Umowa kredytowa powinna posiadać informacje dotyczące kosztów nadpłaty oraz warunków jakie związane są ze wcześniejszą spłatą kredytu. Oczywiście muszą być zawarte informacje na temat konsekwencji opóźnień w spłacie kredytu hipotecznego. W treści umowy powinny znaleźć się informacje dotyczące zabezpieczenia kredytu, tj. Czy bank będzie mógł od nas oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń zobowiązania.

Krok 7: Finanse kredytu hipotecznego

Finanse kredytu hipotecznego

Czy są różnice pomiędzy sfinansowaniem zakupu mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym? Tak. Wypłata środków przed bank w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego ma miejsce niedługo po dostarczeniu aktu notarialnego oraz wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis nowego właściciela i hipoteki, a także zapłacenie odpowiedniej prowizji.

W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, konieczne jest dostarczenie do banku podpisanej przez dewelopera umowy przelewu wierzytelności z podpisanej umowy przedwstępnej. Następnie należy dostarczyć odpis z księgi wieczystej z wpisaną na rzecz banku hipoteką. Należy pamiętać, że dzięki temu klient ucieka przed koniecznością opłacania ubezpieczenia pomostowego.

PoradaNie otrzymałeś kredytu u wybranego kredytodawcy?

Spróbuj złożyć wniosek u innego!
Każdy kredytodawca ma indywidualne reguły przyznawania kredytów.

WiadomośćPotrzebujesz dodatkowych informacji?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub umów się na rozmowę telefoniczną. Nasz konsultant doradzi dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.
Informacja
Strona zeropozyczki.pl nie jest firmą udzielającą pożyczek a jedynie oferuje porównanie i przedstawienie oferty zewnętrznych pożyczkodawców. zeropozyczki.pl nie bierze odpowiedzialności za udzielone pożyczki, a wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać z właściwym pożyczkodawcą.